Baner

Fundusz pożyczkowy

This page as PDF

2019-09-19 MikropożyczkiMikropożyczki w ramach projektu

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki


logo


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Pożyczka udzielana jest z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę (Wnioskodawcę).

 

Ostateczni Odbiorcy, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być: osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety

  • osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

  • rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa

  • reemigranci,

  • imigranci.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY

1. Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może
przekroczyć 80 000 zł.

2.  Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia uruchomienia jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.

3.  Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia. 

 

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: 0,1% W SKALI ROKU

NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT, PROWIZJI

Z TYTUŁU UDZIELENIA POŻYCZKI

 

Przeznaczenie pożyczki:

- zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych.

- zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych (nawet 100%)

- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem

Więcej informacji TUTAJ


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA