Zapytania ofertowe

This page as PDF

2017-02-20 Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2017/RPOWPUnieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2017/RPOWP I z dnia 07.02.2017r – dotyczące dostawy materiałów biurowych


wojewodztwo podkarpackie

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż unieważnia zapytanie  dotyczące usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu  pt: „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA