Zapytania ofertowe

This page as PDF

2016-12-05 Unieważnienie materiały informacyjno-promocyjne


Unieważnienie zapytania dotyczącego  dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych RPO WP II    -nr 3/2016/RPOWP II

logo20150317

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż unieważnia zapytanie  dotyczące usługi polegającej na dostarczeniu materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach realizowanego projektu

 pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA