Zapytania ofertowe

This page as PDF

2016-12-05 Rozstrzygnięcie materiały informacyjno-promocyjne


Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego usługi dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych

logo20150317

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta w odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA