Aktualności

This page as PDF

2016-09-16 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2016/RIG


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2016/RIG z dnia 05.09.2016 r. – na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej  wraz z aktualizacjamiStalowa Wola 16-09-2016r

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert złożonych do dnia 15.09.2016r. do godz. 12.00 na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami
na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej dla potrzeb realizowanych projektów

Informujemy, iż wpłynęło 2 oferty.  Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wolters Kluwer S.A ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

 (rozstrzygnięcie ofert w załączniku).

 

O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.

 


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA